☰ Menu eFinancialCareers

Amerikaanse bedrijven dreigen ons te verlaten

Tax

Zouden ze echt weg gaan, de Amerikaanse bedrijven in België? Niks is zeker, maar tevreden met dreigende nieuwe maatregelen zijn ze niet.

Amerikaanse bedrijven in ons land zijn boos over ‘de onderkapitalisatieregel’ -ook wel thincap genoemd- van Di Rupo I. Die moet verhinderen dat bedrijven te veel geld lenen in verhouding tot hun eigen vermogen. De aangepaste regelgeving werd al goedgekeurd door de ministerraad maar is nog niet goedgekeurd door de Kamer. De Tijd schreef er eerder deze week over.

Een bedrijf is ondergekapitaliseerd (thin capitalisation; thincap) als het vreemd vermogen het eigen vermogen overtreft. Vanwege de renteaftrek is dit een gunstige situatie voor het bedrijf, voor de regering staat het gelijk aan belastingontduiking. Vandaar de nieuwe maatregelen van Di Rupo. Maar de Amerikaanse Kamer van Koophandel in België (AmCham) is in opstand gekomen tegen de onderkapitalisatieregel. Deze maatregel treft coördinatiecentra die vanuit België geld bij buitenlandse filialen ontlenen om het geld vervolgens aan andere buitenlandse zusterbedrijven uit te lenen, vindt AmCham.

Als de regels niet versoepelen, dreigen leden van AmCham het land zelfs te verlaten. Wélke Amerikaanse bedrijven dit serieus overwegen (of dat het alleen voor de politieke druk wordt gezegd), is niet duidelijk. Volgens AmCham vrezen de bedrijven onrust als ze met naam en toenaam worden genoemd. In België zijn 900 Amerikaanse bedrijven aanwezig. De Amerikaanse groepen investeerden tot eind 2010 in het totaal bijna 55 miljard euro in ons land. Samen zijn ze goed voor 140.000 directe jobs. Daaronder zitten ongetwijfeld veel finance posities, maar zolang niet duidelijk is om welke bedrijven het gaat, is daar geen uitspraak over mogelijk. De Tijd schrijft hierover: “De financieringsvehikels stellen meest al niet veel mensen tewerk. Maar ze vormen vaak een onderdeel van de Europese hoofdkwartieren van de Amerikaanse groepen in ons land. Die hoofdzetels tellen enkele honderden medewerkers en zijn het zenuwcentrum van waaruit andere belangrijke beslissingen voor de Belgische of Europese markt worden genomen.”

En daar moet niet aan worden getoornd, vinden de Amerikanen. “Het voorstel levert 1,6 miljard euro op in belastinginkomsten, maar er wordt daarbij geen rekening gehouden met de lange termijn verliezen,” laat AmCham weten. Volgens de instelling, die de situatie de afgelopen maanden nauwlettend in de gaten houdt, trekt België al een tijdje minder buitenlandse investeerders aan. En ons land wordt al gezien als een land waar de arbeidskosten hoog zijn, voegen de Amerikanen toe.   

De nieuwe fiscale regels wekten al eerder irritatie onder fiscalisten, zoals we in februari al berichtten. Tijdens het jaarlijkse Taks Forum in Brussel vroeg consultant Deloitte aan driehonderd fiscalisten van multinationals en middelgrote Belgische bedrijven naar de nieuwe plannen. “Bijna twee derde van alle aanwezigen gaf aan dat hun onderneming het investeringsbeleid zal wijzigen ten gevolge van de nieuwe fiscale maatregelen,” aldus het tax team van Deloitte. “Dertig procent zegt zelfs dat overwogen wordt om (een deel van) hun business operaties naar het buitenland te verhuizen.”

 

 

Comments (0)

Comments

The comment is under moderation. It will appear shortly.

React

Screen Name

Email

Consult our community guidelines here