IT-ers gezocht, ook in de financiële sector

eFC logo

Banken zoeken ze, verzekeringsmaatschappijen zoeken ze, pensioenfondsen zoeken ze. Het lijkt wel alsof er nooit genoeg IT-ers zijn in de financiële sector. "Het is een van de twee meeste gezocht profielen in de banksector op dit ogenblik," zegt Pamela Renders van Febelfin, de overkoepelende federatie voor de Belgische financiële sector. "De ander is het commercieel profiel."

Jongeren gebruiken elke dag computers, internet, social media, mobiele telefoons, digitale televisie. Maar hoe de diensten en apparaten werken, hoeven ze niet te weten. IT-ers zijn nerds die dag en nacht achter hun laptop zitten, computers saai; het is een vastklevend imago. I Love IT probeert al drie jaar om het imago van de sector op te krikken met voorlichting, praktijkdagen en workshops voor jongeren. Het is een actie die wordt georganiseerd door een netwerk van meer dan 30 bedrijven, hogescholen en universiteiten. "Ontdek de technologie van de toekomst," begint de site die hoort bij de actie. "ICT is rechtstreeks of onrechtstreeks verweven met alle radertjes van onze maatschappij."

Bart Verheecke is Adviseur Wetenschapscommunicatie bij de Universitaire Associatie Brussel en project manager bij de Erasmushogeschool Brussel van waaruit I love IT centraal wordt gecoördineerd. "Afgaande op onze ervaringen met I love IT kan ik enkel vaststellen dat elke IT-sector met een tekort worstelt. Te weinig jongeren zijn geïnteresseerd om informatica-studies aan te vatten. En van diegene die het wel doen, merken we dat er veel zijn die het voor de verkeerde redenen doen (bijvoorbeeld omdat ze graag gamen, of omdat ze 'goed zijn' met de computer, terwijl universitaire studenten ook heel veel wiskunde moeten verwerken) wat dan weer tot veel uitval leidt." Ook meisjes vinden absoluut niet de weg naar informatica, merkt hij.

Het is een lange weg, benadrukt Verheecke, want het tekort aan IT-ers is groot. "En daarnaast zijn er veel informatici die heel goed zijn in IT, maar dan weer geen affiniteit hebben met de sector waar ze uiteindelijk belanden, bijvoorbeeld met de financiële sector. Elke IT'er hoeft natuurlijk geen bankier te zijn, maar een goede IT'er moet wel de business requirements van zijn klant of bedrijf begrijpen om ze te kunnen implementeren."

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close