De Bonden en Dexia

eFC logo

Het blijft een beetje rommelen bij Dexia maar na weken onderhandelingen, zijn twee van de drie voornaamste bonden samen met de bank een protocol overeengekomen. De derde is alsnog van plan in actie te komen.

Er staan 385 banen op de tocht bij Dexia België, maar er zullen geen gedwongen ontslagen tussen zitten. Dat is zoals het nu staat afgesproken in een protocolakkoord tussen de bank en de liberale en christelijke vakbond. 'Indien er toch problemen zouden zijn en functies zouden verdwijnen, dan wordt dat opgelost via uitstapregelingen, interne mobiliteit en 'mobiliteitsverhogende aanpassingen in het jobcenter', zegt Martine Lefevre van de Liberale Vakbond ACLVB. Het jobcenter is een interne dienst die werknemers plaatst op een ander functie binnen de bank.

Dexia kreeg tijdens de economische crisis 6,4 miljard euro aan staatssteun. Om dat terug te betalen moet de bank nu binnen een paar jaar 600 miljoen euro bezuinigen, volgens eisen van de Europese Commissie. De balans moet in vier jaar met 35 procent krimpen. Naar aanleiding van de meest recente plannen van de bank, waarbij 385 banen in België sneuvelen, waren de sociale partners ontevreden. Ze wilden een tewerkstellingsgarantie tot 2013, geen gedwongen ontslagen en wilden beter betrokken worden in de ontslagplannen.

Stefaan Decock van de vakbond LBC-NVK Financiën liet eerder weten dat zijn vakbond een helder standpunt had in de onderhandelingen: 'Wij willen geen gedwongen ontslagen in Dexia Bank.' Zijn vakbond heeft nu dan ook ingestemd met het akkoord dat op tafel ligt.

De bonden hebben bovendien de garantie gekregen dat er een grondige discussie komt over de genomen beslissingen en de strategie van het bedrijf.

De Socialistische Bediendenvakbond BBTK is het nog steeds niet eens met de acties van de bank. 'De antwoorden die de directie tijdens de laatste ondernemingsraad gaf, bleven ontwijkend en onvoldoende,' verklaart de bond. Bovendien bieden de plannen nog teveel ruimte voor uitwijkmogelijkheden in de toekomst. "De tewerkstellingsgarantie geeft geen bescherming tegen latere herstructureringen (outsourcing, samenwerkingsakkoorden, etc.) en biedt geen concrete garanties wat het voorbestaan van de activiteit van Dexia Bank België betreft."

Zonder concrete verduidelijkingen, staat de BBTK klaar om tot actie over te gaan. Staken dus.

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close