Dexia: Onrust maar geen bad bank en geen ontslagen

eFC logo

Dexia is weer de hele week in het nieuws, en positief is dat nieuws niet. Voor het weekend werd de bank ervan beschuldigd duizenden Franse gemeente te hebben geruïneerd met risicovolle leningen. Volgens de Franse krant Libération heeft de Franse dochter Dexia Crédit Local duizenden 'giftige leningen' uitgegeven aan Franse gemeenten die daardoor zijn geruïneerd. Volgens Dexia zijn hoogstens enkele honderden gemeenten blootgestaan aan risico en was de rente zeker niet hoger dan bij andere banken.

Dinsdag was er spraken van een bad bank. De Belgische en Franse tak van Dexia zouden uit elkaar worden gehaald en de risicovolle activa van de bank zou worden onder gebracht in een bad bank, een structuur waarvoor de Belgische en Franse overheden zich samen garant zouden stellen. De Standaard zette de voor en nadelen van deze constructie op een overzichtelijke rijtje. Samengevat: de moeilijke verhouding tussen Fransen en Belgen binnen Dexia wordt opgelost en er komt meer geld vrij voor de financiering van de Belgische lokale besturen. Een groot nadeel is dat er tijd nodig is voor dit plan en dat het daar aan schort.

Maar goed, woensdag was het laatste nieuws dat een splitsingsscenario voor Dexia is uitgesloten volgens voorzitter van de raad van bestuur Jean-Luc Dehaene.

Tijdens deze onrust lijkt het niet dat er banen op de tocht staan. De bank zoekt nog steeds jong talent (enthousiaste bachelors en graduates), onder meer voor de administratie, commercieel bedienden, juridisch adviseurs en personal advisors. Eerder berekende Dexia voor ons hoeveel vacatures er bij zijn gekomen in 2011. Het bleek te gaan om 221 externe wervingen in België in 2011, los van het zelfstandigennet. Er zijn veel meer vacatures, maar de meeste zijn voor internen. Woordvoerder Miek van den Wyngaert: 'Wij geven interne medewerkers steeds voorrang op externe aanwerving. We trachten om via interne verschuivingen openstaande vacatures eerst door eigen werknemers in te vullen.'

Elke Maes, secretaris van de LBC-NVK, de vakbond die zich in zet voor het behoud van werkgelegenheid bij de bank: 'Natuurlijk zorgen al de boodschappen in de media weeral voor de nodige onzekerheid bij het personeel. Maar er werd door de directie een bindend engagement aangegaan om niets te ondernemen voor begin 2014.' Ontslagen verwacht Maes dus niet. 'Geen nieuwe herstructureringen, geen nieuw sociaal plan. Wij hopen dat de directie zich daar aan houdt maar dit neemt de ongerustheid bij de mensen niet weg.'

Secteurs les plus recherchés

Loading...

Recherche emploi

Rechercher articles

Close