Hot en Not 2009; de wereld van de financiële werkgelegenheid

eFC logo

Zo, 2009 zit er bijna op. Een rustig, aangenaam jaar zonder veel verrassingen. Haha (cynische lach), niet dus. Het was een lastig jaar voor velen in de financiële sector. De wereldeconomie worstelde, DSB viel, Dubai gleed uit, veel bedrijven hebben de rem gezet op hun vacatures. Maar er waren ook kansen en oplevingen. Een overzicht.

Hot in 2009

Actuarissen en risicobeheer.

Altijd al een zeer gewilde groep economisch specialisten, maar dit jaar groeide de behoefte met de dag. "Goede econometristen, daar vroegen soms drie opdrachtgevers tegelijk om," vat Dave Heilbron van Lens en Partners het samen. Hij werft universitair geschoolde specialisten voor de financiële sector. Steeds meer banken stellen bovendien risk-teams samen, waar personeel voor nodig is.

Specialisten bij herstructureringen en overnames. Die konden dit jaar hun lol op. Banken keerden voor een deel terug naar de kern van het bank zijn. Back to basis, noemde ING-topman Jan Hommen het. ABN Amro en Fortis hebben samen een nieuwe toekomst uitgestippeld, BNP Paribas nam de Belgische tak van Fortis over.

Accountants hadden dit jaar nog genoeg werk. Algemene boekhouding en kostenbewaking worden door de meeste bedrijven beschouwd als core functies binnen de financiële afdeling. En jaarrekeningen moeten hoe dan ook worden opgemaakt.

Studeren

Een onverwachte winnaar dit jaar waren de Nederlandse universiteiten die veel meer aanmeldingen kregen dan ooit tevoren. Ludger Buijs, docent econometrie aan de Universiteit van Nijmegen, zag het aantal studenten economie toenemen. "Er werd dan misschien vooral negatief over de economie gepraat dit jaar, toch wekt het interesse en dat vertaalt zich in veel meer studenten."

Not in 2009

DSB en in mindere maten de rest Het was nou eenmaal geen goed jaar voor Nederlandse en Belgische banken. DSB ging onder in oktober, tweeduizend medewerkers kwamen op straat te staan. ING richtte zich op het creëren van een leaner and meanere bank, een proces waar niet veel vacatures bij ontstonden, ABN Amro en Fortis smeedden samen plannen waarbij meer banen zullen sneuvelen dan ontstaan, KBC maakte bekend een belangrijk deel van de niet-kernactiviteiten te verkopen.

Werving en selectiebureaus in de financiële sector hadden het ook zwaar. Zodra de werkgelegenheid terugloopt, snijden bedrijven in hun budget voor externe selectie. De branchevereniging OAWS voorspelde dat de helft het eind van de crisis misschien wel niet haalt.

Interim-managers hadden het door diezelfde trend ook moeilijk. Nienke Platenburg, directeur van Yoxa, gespecialiseerd in de invulling van interim-opdrachten in de financiële dienstverlening, zag het gebeuren. "Interimmers aanvaardden opdrachten voor de helft van het tarief van voor de crisis, sommige stond het water aan de lippen."

Vermogensbeheer

Mariska Aantjes, arbeidsrechtdeskundige met verschillende financiële cliënten zag in deze hoek harde klappen vallen. "Mensen waren heel voorzichtig met hun geld. Ik heb dit jaar een terugval in de vraag naar het product van financiële instellingen gezien, dan vallen er veel klappen in het personeelsbestand

Diamanten hadden een slecht jaar nadat de vraag uit de VS zo goed als opdroogde. In Antwerpen, hart van de diamantsector, zijn al veel ontslagen gevallen.

Close