Somberte in finance

eFC logo

Een kleine 54% procent van de werknemers op de financiële markt van Belgie verwacht in 2008 een lagere bonus door de kredietcrisis en lagere winsten.

Het onderzoek, uitgevoerd onder tachtig finance professionals, leert dat er een zekere mate van doem heerst binnen de financiele sector. Een derde van de respondenten verwacht dat 2008 nog slechter zal worden dan het afgelopen jaar. Toch verwacht 44% dit jaar een hogere bonus te krijgen, waarbij het in de meeste gevallen gaat om een stijging tussen de nul en tien procent.

Fondsmanagers

Van de ondervraagden werkt het merendeel in het fondsmanagement, de derivatenhandel en op de debt & credit markets. Het overgrote deel was man, en tussen de 25 en 34 jaar oud. Managers en analisten waren oververtegenwoordigd.De gemiddelde beloning van de deelnemers ligt rond de 57.000 euro.

Close