Een insider: wat als bankiers zich misdragen?

eFC logo

De City is niet voor slapjanussen, maar je moet ook geen gepest tolereren, zegt Hugh Karseras, auteur en senior bankier.

Een beetje pesten is onderdeel van het spel bij investment banking. Het is de prijs die moet worden betaald om mee te mogen spelen.

"Of er wordt gepest in de City? Jazeker, maar verwacht niet om managers op de handelsvloer te zien die stoelen slingeren naar ongelukkige ondergeschikten. Pesten gaat vaak veel subtieler, gebeurt onderhuids en is moeilijk te bewijzen.

Wraakzuchtig

Het is belangrijk om een verschil te maken tussen een nette bankier die zo af en toe uit zijn slof schiet als antwoord op specifieke situaties en iemand die zich continu wraakzuchtig gedraagt. Natuurlijk is boosheid nooit goed te praten, maar je moet ook realistisch zijn -iedereen kan overkoken door de enorme werkdruk in de City. In mijn beleving weten goede bankiers maar al te goed wanneer ze over de schreef gaan, kunnen ze ook excuses aanbieden en gaat iedereen gewoon weer verder zonder dat nare gevoelens blijven hangen.

Tegenvallende prestaties

Als er continu sprake is van grof gedrag bij een bankier, is het goede nieuws dat de meeste banken formele HR procedures kennen. Het slechte nieuws is dat het volgen van een formele procedure vragen over jou als klager oproept -mensen zullen je competentie in twijfel trekken en er zwakte uit afleiden. Onlangs stuitte ik op een pestsituatie waar dit precies gebeurde. De competentie van een gepeste junior bankier werd meteen aan de kaak gesteld. De pestkop verdedigde zich door te zeggen dat zijn eigen gedrag het gevolg was van frustratie vanwege tegenvallende prestaties.

De opties

Allereerst kan je er voor kiezen om te wachten tot je de kans krijgt om het team of de afdeling te reorganiseren om zo de interactie met de pestkop te minimaliseren.

Ten tweede kan je een directe confrontatie met de pestkop aan gaan. De beste manier hiervoor is om kalm en professioneel te blijven. Wees feitelijk, beschrijf zijn of haar negatieve gedrag en vraag de pestkop duidelijk uit te spreken waardoor hij of zij zich zodanig gedraagt en wat er aan gedaan kan worden. In de derde plaats kan je informeel advies en hulp zoeken van gerespecteerde collega's en kijken of iemand het probleem achter de schermen kan oplossen.

Logboek

Ten vierde kan je de officiële procedure volgen via personeelszaken. Het is cruciaal om een logboek bij te houden van specifieke voorbeelden van pesterig gedrag, inclusief data en tijden. Getuigen kunnen ook goed van pas komen. Weerleg elke aanval op je competentie met stevig bewijs van goede prestaties, zoals bijvoorbeeld directe feedback van de baas. Een overtuigende case tegenover de pestkop is essentieel.

Tenslotte nog een waarschuwing: hoe sterk je bewijs ook is, dit soort dingen kan verdoezeld worden -vooral als de pestkop een gewaardeerde bijdrage levert aan de winst."

Hugh Karseras werkt in een vooraanstaande in de City en is auteur van het boek 'From New Rcruit to High Flyer: No-nonsense Advice on How to Fast Track Your Career', gepubliceerd door Kogan Page.

Close