GASTCOMMENTAAR: Hoe ik voor het CFA niveau II kon slagen slechts vier maanden na het behalen van niveau I

eFC logo
Study

In januari 2009 ben ik geslaagd voor het CFA niveau I, met behulp van de methode die ik al eens eerder aan u heb voorgelegd op deze site. Daarna had ik nog vier maanden om me voor te bereiden op CFA niveau II.

Onnodig om te vermelden, maar CFA niveau II is moeilijk. Eigenlijk zelfs zeer moeilijk. En als ik eerlijk ben, dacht ik niet dat ik het zou halen. Maar daar vergiste ik me in.

Case study

Dus wat heeft u nodig om voor niveau II te slagen? In essentie was mijn strategie dezelfde als die ik gebruikte voor niveau I; ik oefende. Maar er waren een paar verschillen.

Slagen voor niveau II is nu eenmaal iets heel anders dan slagen voor niveau I. Het slagingspercentage is meestal hoger. Dit betekent niet dat het examen makkelijker is, maar dat de kandidaten sterker zijn. De vragen die voor u liggen bij niveau I zijn kort en niet aan elkaar gerelateerd. Bij niveau II gaat het om case studies. Niveau II gaat om het verwerken van een grote hoeveelheid tekst en het beantwoorden van een stel heel gedetailleerde vragen. U moet daarvoor in staat zijn om informatie snel te kunnen verwerken en de belangrijkste woorden en begrippen te identificeren. De meeste informatie in die tekst is irrelevant: u moet dus in staat zijn om snel de relevante passages eruit te halen.

Oefenen

Houd in gedachten dat u bekend moet zijn met de kwantitatieve methoden voor niveau II en dat u hier zeer intensief op moet oefenen. Herhaal de formules zelfs nog eens als u in bed ligt. Verzeker uzelf ervan dat u bekend bent met de fundamentele economische concepten. In mijn ervaring is het CFA instituut vooral gebrand op de economische aspecten van deviezen. U zult moeten weten hoe u jaarrekeningen van ondernemingen, pensioenen en soortgelijke regelingen moet interpreteren. U moet weten welke techniek u moet gebruiken om op corporate niveau de financiën op waarde te kunnen bepalen. Op deze gebieden kunnen veel punten gescoord worden.

In plaats van het lezen van tekstboeken kunt u zich beter richten op het leren van de sleutelwoorden die u worden aangeboden door het CFA instituut in “Learning outcome statements.” Leg de nadruk hierop in plaats van elk detail van de tekstboeken te leren.

20 uur per week

In het algemeen kunt u niet verwachten dat u slaagt voor CFA niveau II als u niet tenminste 300 uur aan voorbereidingstijd heeft. In een periode van vier maanden komt dit neer op 20 uur per week. Ik bracht veel tijd door met het leren van de sleutelwoorden en het oefenen van examens (zodat ik wist waar de gaten in mijn kennis zaten) in plaats van het lezen van de studieaantekeningen en de tekstboeken. Toen ik ervan overtuigd was dat ik de stof kende, ben ik gaan proberen om de geschreven examens binnen 2,5 uur te maken (zelfs al heb je normaal 3 uur de tijd voor het afleggen van het examen). Toen ik scores behaalde van 70-73% was ik ervan verzekerd dat ik de test zou doorstaan. En dat deed ik ook.

Close
Loading...