CFO's en HR managers optimistisch over aantrekken personeel in 2013

eFC logo

  • Meer optimisme in 2013 over groei Nederlandse economie en eigen bedrijfsgroei
  • Topwerknemers zijn steeds lastiger te vinden én te behouden
  • 1 op de 5 CFO’s gaat aantal financiële en boekhoudkundige functies uitbreiden

Amsterdam, 30 januari 2013 – Ondanks de huidige economische situatie hebben veel CFO’s en HR managers vertrouwen in de groeimogelijkheden voorhet eigen bedrijf in het komende halfjaar. Zij verwachten het personeelsbestand in de eerste helft van 2013 op hetzelfde niveau te houden of zelfs uit te breiden. Dit blijkt uit de ‘Personeelsbarometer 2013’ van Robert Half, arbeidsbemiddelaar op het gebied van financiële professionals en administratief ondersteunend personeel. Meer dan een derde (36%) van de HR managers geeft aan het huidige aantal werknemers te willen behouden en vrijgekomen vacatures te blijven opvullen. 15% gaat nog een stap verder en wil in het komende halfjaar actief topmedewerkers werven voor nieuwe functies.

Het optimisme van CFO’s en HR managers blijkt ook uit de verwachtingen ten aanzien van de eigen bedrijfsgroei en de economische groei in Nederland. Zo heeft driekwart (76%) redelijk tot veel vertrouwen in de economische groei van Nederland in het komende halfjaar, terwijl 12 maanden geleden slechts iets meer dan de helft (55%) positief was hierover. Het vertrouwen in het eigen bedrijf ligt wederom een stuk hoger dan het vertrouwen in de economische groei van Nederland. Vooral CFO’s en financieel directeuren zijn erg optimistisch over de bedrijfsgroei. Meer dan negen op tien (91%) geeft aan (enigszins) vertrouwen te hebben in de groeiverwachtingen voor het komende jaar, waarvan 21% hiervan zeer overtuigd is. Ook HR managers verwachten groei: 86% is redelijk of zeer zeker van een positief jaar voor het bedrijf. Slechts één op tien (11%) CFO’s en HR managers geeft aan géén vertrouwen te hebben in de groei van het eigen bedrijf, een jaar geleden lag dit ongeveer op hetzelfde niveau (13%).

Veranderingen op de arbeidsmarkt

De belangrijkste opdracht voor HR managers in het komende halfjaar is niet alleen het werven van nieuwe, gekwalificeerde arbeidskrachten, ook het behouden van huidige medewerkers is erg belangrijk. Het verliezen van topwerknemers is voor veel HR managers enigszins (52%) of een behoorlijk grote zorg (13%) en het opnieuw vinden van zulke toppers wordt steedslastiger. Zo geeft 84% van de CFO’s aan dat het voor hen een uitdaging is gekwalificeerde finance- en accountingkandidaten te vinden, terwijl 12 maanden geleden minder dan de helft (45%) hier moeite mee had.

“We zien in ons onderzoek een aantal opvallende trends voor de Nederlandse arbeidsmarkt naar voren komen,” vertelt Stephan Renken, directeur Robert Half Nederland. “Het optimisme is toegenomen en men heeft meer vertrouwen in de groei van het eigen bedrijf. Daardoor kunnen directeuren zich op andere onderdelen van de bedrijfsvoering gaan richten, zoals het werven en behouden van goed gekwalificeerd personeel. Uit onze onderzoeksresultaten blijkt dat veel directeuren hier moeite mee hebben: bedrijven moeten namelijk steeds creatiever worden om aantrekkelijk te zijn en te blijven. Mogelijkheden om zich te onderscheiden van de concurrentie liggen vanzelfsprekend in de beloning, waaronder ook flexibele werkregelingen, extra vakantiedagen of meer uitdaging binnen de functie.”

Popular job sectors

Loading...

Search jobs

Search articles

Close